Miljöaspekter

Alla tjänar på att återanvända produkter. Återanvändning innebär att produkter samlas in, säljs och används en andra gång. Att köpa kläder på second hand är alltså en fråga om återanvändning och det absolut miljövänligaste sättet att ekipera sig.

Förutom pengar spar du även på jordens resurser, vatten och energi vid köp av second hand. Dessutom minskar du spridningen av kemikalier i vår miljö.

Tillverkning av ett kilo bomull förbrukar ca 10.000 liter vatten plus ett kilo bekämpningsmedel. Samhällsnyttan består bl.a. av minskad resursanvändning och minskade miljö- och hälsoeffekter.