Kära kunder!
I dessa svåra tider önskar vi att ni alla får vara friska och vid gott mod.
Vårsolen värmer redan våra hjärtan, och vår förhoppning är att den även snart kommer att driva viruset på flykten.
Allt gott önskar ”Petronella”!